Products and Special Offers

Products

T-shirts starting at 3.24€ !

Hoodies starting at 9.89€ !

Polos starting at 4.81€ !

Printing Costs

Noio’s Superprint

Costs from 1 – 49:
Print type Size (cm) 1-9 10-24 25-49
Breast Print 7.5 x 7.5 5.36 € 4.78 € 4.19 €
Medium Print 15 x 15 5.70 € 5.12 € 4.53 €
Big Print 29 x 20 6.12 € 5.54 € 4.95 €
Big Long Print 29 x 10 5.70 € 5.12 € 4.53 €
XXL Print 30 x 29 6.98 € 6.39 € 5.81 €
Costs from 50 – 499
Print type Size cm 50-99 100-249 250-499
Breast Print 7.5 x 7.5 3.61 € 3.02 € 2.44 €
Medium Print 15 x 15 3.95 € 3.36 € 2.78 €
Big Print 29 x 20 4.37 € 3.78 € 3.20 €
Big Long Print 29 x 10 3.95 € 3.36 € 2.78 €
XXL Print 30 x 29 5.22 € 4.64 € 4.05 €

Noio’s Superprint

Print type Size (cm) 1-9 10-24 25-49 50-99 100-249 250-499 500+
Breast Print 7.5 x 7.5 5.36 € 4.78 € 4.19 € 3.61 € 3.02 € 2.44 € 1.85 €
Medium Print 15 x 15 5.70 € 5.12 € 4.53 € 3.95 € 3.36 € 2.78 € 2.18 €
Big Print 29 x 20 6.12 € 5.54 € 4.95 € 4.37 € 3.78 € 3.20 € 2.61 €
Big Long Print 29 x 10 5.70 € 5.12 € 4.53 € 3.95 € 3.36 € 2.78 € 2.18 €
XXL Print 30 x 29 6.98 € 6.39 € 5.81 € 5.22 € 4.64 € 4.05 € 3.47 €

Special Offers

LUXEMBOURG ONLY OFFER:
Personaliséiert Artikelen, sief et Kleeder fir eng besser Presentatioun oder Gadgets fir sech ze promoten an den Clienten eppes mat ob den Wee zeginn.
Profitéier och du elo vun 20% ob denger Commande fir deng Mini-Entreprise.

Schreif äis einfach eng Mail ob info@noio.lu mam Numm vun der Schoul an Mini-Entreprise + natierlech är Visioun!

<<Only from 15 Sept. 2021 to 15 July 2022>>

Personalized Premium Hoodies for your school for only 19.50€ no matter the quantity or complexity of your logos

Price includes:

<<Only from 15 Sept. to 31 Okt. 2021>>